Registrera konto

Här registrerar besökare nya konton. 

Varje konto har ett användarnamn. Ni kan vara flera på skolan som loggar in under samma användarnamn. Vi rekommenderar däremot att det bara är en person åt gången som gör och sparar ändringar i planen. Är ni två personer inloggade samtidigt i planen och sparar ändringar på samma sida finns det annars risk för att ni sparar över varandras ändringar.

* Användarnamn och lösenord får endast innehålla bokstäverna a-z och siffror och inga mellanslag.

Användarnamnet måste även vara unikt, det kan inte finnas två skolor eller förskolor med samma användarnamn. Vi föreslår att ni tar ett användarnamn som är knutet till förskolans eller skolans namn och orten till exempel CentralskolanSkovde.

Var noga med att fylla i rätt e-postadress.

Gå till din mejlbox för att aktivera kontot

Innan ni kan logga in första gången och göra en plan måste ni aktivera ditt konto. En länk skickas till e-postadress. Klicka på länken för att aktivera kontot. Detta behöver bara göras en gång.

Testkonto

Det går bra för vår del att du registrerar ett testkonto även om du inte representerar en förskola eller skola. Om du registrerar ett konto för att testa verktyget blir vi tacksamma ifall du har med ordet test i ditt användarnamn. Detta för att vår statistik ska bli lättare att hantera.

Dina uppgifter

Här skriver ni in det användarnamn som ska gälla för er skolas eller förskolas konto i verktyget planforskolan.se.

Användarnamnet får endast innehålla bokstäverna a-z och siffror (obs inga mellanslag). Användarnamnet måste vara unikt, det kan inte finnas två skolor eller förskolor med samma användarnamn. Vi föreslår att ni tar ett användarnamn som är knutet till skolans namn och orten till exempel CentralskolanSkovde.

Detta är en obligatorisk uppgift för att kunna registrera ett konto. 

Ofta är det en person på skolan som är huvudansvarig för att en plan upprättas och utvärderas (till exempel skolans rektor). Här skriver ni in e-postadressen till den person som har detta huvudansvar.

Detta är en obligatorisk uppgift för att kunna registrera ett konto. Observera att det är till denna adress verktyget kommer att skicka påminnelser till, och när i begär så, även nya lösenord.

Det går att ha samma e-postadress för flera konton. Till exempel kan en och samma rektor eller förskolechef stå som ansvarig för flera verksamheter.

Här skriver ni in skolans eller förskolans officiella e-postadress.

Detta är en obligatorisk uppgift för att kunna registrera ett konto.

Här skriver ni in ett lösenord. Lösenordet måste innehålla minst 7 tecken. Tänk på om caps lock är nere, det vill säga om du använder små eller stora bokstäver.

Detta är en obligatorisk uppgift för att kunna registrera ett konto.

Upprepa lösenordet ni skrev in ovan.

Detta är en obligatorisk uppgift för att kunna registrera ett konto.

Ange typ av verksamhet

Skolformer som omfattas av plankravet:

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorg är en sammanfattande benämning för 3 verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år som går i skolan (förskoleklass eller obligatoriska skolan):

 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet 
 • Pedagogisk omsorg
  Den 1 juli 2010 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar.

Skola

 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Sameskola
 • Specialskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Vuxenutbildning: Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (Sfi), särvux,  yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (Yrkesvux).

Detta är en obligatorisk uppgift för att kunna registrera ett konto.

Förskoleformer som omfattas av plankravet

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Pedagogisk omsorg
  Den 1 juli 2010 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar.

Detta är en obligatorisk uppgift för att kunna registrera ett konto.

 villkoren