Vanliga frågor och svar

Lyssna

Registrering

Vi har skapat ett konto men inte fått någon aktiveringslänk. Varför är det så?

Antagligen har aktiveringslänken fastnat i ert skräppostfilter så kolla i skräpposten på ditt mejlprogram. Om den finns där så klicka på den så skickas du automatiskt vidare till inloggningssidan. Detta behövs bara göras en gång.

Om aktiveringslänken inte är i skräpposten mejla planforskolan@do.se, beskriv ditt problem och uppge ditt användarnamn och e-postadress. Då skickar vi ut en ny aktiveringslänk till den e-postadress som ni har uppgett som ansvarig för planen.

Jag vill använda samma e-postadress för flera konton. Kan jag det?

Det går att ha samma e-postadress för flera konton. Till exempel kan en och samma rektor eller förskolechef stå som ansvarig för flera verksamheter.

Inloggning

VI har försökt att logga in på kontot flera gånger men kommer inte in. Vad är det som är fel?

Om ni har försökt att logga in och skrivit in fel lösenord fler än fem gånger blir ert konto spärrat. Mejla planforskolan@do.se, beskriv ert problem och uppge användarnamn och e-postadress så aktiverar vi kontot igen.

När vi har gjort det får ni ett mejl till den som är ansvarig för planen med en så kallad aktiveringslänk. Klicka på länken och välj sedan ett nytt lösenord.

När vi försöker logga in får vi felmeddelandet: ”Det finns flera likabehandlingsplaner registrerade mot ditt konto. Kontakta webbansvarig för att åtgärda detta fel.” Vad är det som har hänt?

Det har antagligen skapats en dubblett av er användarprofil. Mejla planforskolan@do.se, beskriv ert problem och uppge ert användarnamn och e-postadress så undersöker vi om det har blivit en dubblett eller något annat bekymmer.

Vi kommer att mejla dig när problemet är åtgärdat eller om vi behöver ytterligare information innan vi kan lösa problemet.

Konto

Jag vill testa verktyget men jobbar inte på en skola eller förskola. Hur gör jag då?

Det går bra får vår del att registrera ett testkonto även om du inte representerar en förskola eller skola. Om du registrerar ett konto för att testa verktyget blir vi tacksamma ifall du har med ordet test i ditt användarnamn. Detta för att vår statistik ska bli lättare att hantera.

Vi har skapat ett konto med test i användarnamnet, kan vi använda materialet eller måste vi skapa nytt konto?

Ni kan använda det materialet och behöver inte byta namn. Användarnamnet syns inte i de planer som ni fastställer och använder. Däremot rekommenderar vi att ni skapar ett nytt konto utan test i namnet för att vår statistik blir korrekt.

Kan vi kan få omvandla vårt enda konto till fem separata: förskola, fritidshem, låg-, mellan- och högstadiet?

Vår tekniska support kan inte dela upp en plan på det sättet, Ni kan dock själva skapa nya konton för de olika verksamheterna – och det är även någonting som bör göras (se nedan under rubriken "Planen").

Om ni vill kopiera information från ert nuvarande konto och lägga in i de nya så måste ni först skapa ett word-dokument eller liknande av er plan och sedan kopiera information från detta dokument in i era nya konton.  

Vi vill avsluta vårt konto. Hur gör vi?

För att avsluta ert konto, mejla ditt användarnamn till planforskolan@do.se och skriv att du vill avsluta ditt konto. Tänk på att ta ut den information som du vill spara innan du mejlar att ni vill avsluta kontot.

Planer 

Måste varje verksamhet (exempelvis förskoleklass och fritidshem) ha en helt egen plan eller om det kan vara samma som skolan bara man har gjort kartläggningar och åtgärder utifrån dessa för varje verksamhet?
Det är inte tillåtet att ha en gemensam plan för exempelvis samtliga grundskolor i en kommun eller för flera skolor som tillhör samma skolområde. Huvudregeln är att det ska finnas en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet, exempelvis förskola, skola eller särskola.

En skola kan rymma flera olika skolformer, t ex förskoleklasser, grundskoleklasser och fritidshem. I ett sådant fall behöver det i likabehandlingsplanen gå att särskilja de olika skolformerna, till exempel vid kartläggningen samt vid utformningen av mål och åtgärder för det främjande och det förebyggande arbetet.

Kan vi revidera vår plan nästa år trots att den är klar i år och utskriven?

Ja, ni kan fylla i ny information i fälten och uppdatera/revidera och spara nya versioner av planen hur ofta ni vill. Verktyget hjälper till att göra planen till ett levande dokument eftersom det är så pass enkelt att gå in och ändra informationen. Ni kan se intill textfälten vilket datum de senast har ändrats/sparats.

Man brukar ju skriva planer årsvis, men man vill ju exempelvis kunna byta namn på personer som är ansvarig för olika delar om personal byts ut på förskolan. Det finns såklart även andra orsaker till att man skulle vilja revidera viss information.

Planen som pdf eller word

VI vill spara planen i pdf eller word. Hur gör vi då?
Det går att spara planen som pdf eller word. Så här gör ni:

  1. Logga in i verktyget.
  2. Gå till fliken ”Vår plan”
  3. Scrolla ned till rubriken ”Fastställda planer”
  4. Markera den plan som ni vill spara som pdf eller word, välj ”Visa/Skriv ut/Ladda ner”.
  5. Välj sedan ”Spara som pdf” eller "Spara som word".
  6. Pdf:en eller word-dokumentet laddas ned till er dator.

När vi ska skriver ut planen kommer det med information som vi inte vill ha med, som utskriftsdatum. Vi vill kunna spara, skriva ut och lägga upp planen på vår webb i en snyggare version av planen. Hur gör vi då?
Det går att ladda ned planen som pdf som inte har något utskriftdatum på sidorna. Läs instruktion i frågan ovan.

Bifoga dokument

Kan vi bifoga word-dokument i planen eller vi får lägga in det som bilagor själva?
Det går inte att bifoga filer till planen i verktyget. Om ni vill bifoga bilagor, spara ned planen som word eller pdf och lägg till bilagor i någon av de programmen.

Support

Hur snabbt svarar ni på de mejl som skickas till planforskolan@do.se?

Oftast besvarar vi era supportmejl inom 48 timmar på helgfria vardagar. Vi besvarar inte supportmejl på helger.

Publiceringsdatum: 2014-10-14