Om verktyget

Lyssna

Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling på er skola. Men detta verktyg vänder sig främst till dig som är skolledare eller förskolechef eller på annat sätt ansvarar för att din skola eller förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Verktyget guidar er steg för steg genom planens olika delar. Längs vägen får ni dessutom en rad olika praktiska tips och råd samt även hänvisningar till lagar och riktlinjer.

Verktyget är gratis att använda och har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket.

Vill ni sätta igång direkt? Börja med att registrera er och skapa ett konto under Registrera konto under Login och registrering.

När ni arbetar med planen i verktyget kan ni fylla i uppgifterna lite i taget eller allt på en gång – välj det som passar er!

Rekommenderade webbläsare

Vi rekommenderar Internet Explorer version 8.0 och senare versioner, Google Chrome, Safari eller Firefox 3.0 eller senare versioner. Har ni en äldre version kan ni ladda ner nya versioner gratis från nätet. För mer information kontakta skolans, förskolans eller kommunens eller IT-administratör.

Stegen i planen

Nyfiken på hur verktyget är uppbyggt? I pdf:erna nedan kan du få en överblick. Var uppmärksam på att utseendet skiljer sig något från det riktiga webbverktyget. (Fyll inte i uppgifter i pdf:erna eftersom de inte kan sparas.) Det går bara att klicka på huvudmenyn till de olika stegen. Undermenyerna är inte klickbara i dessa överblickar.

Överblick av hur planen för skolan är uppbyggd (pdf)

Överblick av hur planen för förskolan är uppbyggd (pdf)

Grunduppgifter

Första steget i planen. Här fyller ni i grundläggande uppgifter som är kopplade till planen, till exempel vision, planens giltighetstid och vem eller vilka som är ansvariga för planen. Här kan ni också ladda upp skolans logotyp.

Utvärdering

Här skriver ni om utvärderingen av förra årets plan. Det handlar bland annat om hur utvärderingen har gått till och vilka som varit delaktiga i utvärderingen. Här beskriver ni också hur nästa utvärdering ska gå till.

Främjande arbetet

Här beskriver ni konkreta och uppföljningsbara mål och åtgärder för att främja barns lika rättigheter. Det ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Tänk på att det ska finnas åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder. Här finns möjlighet att fylla på med upp till 20 olika främjande insatser/åtgärder. För varje insats/åtgärd ska ni ange ett mål som är konkret och möjligt att följa upp.

Kartläggning

Det här steget handlar om hur ni skaffar er information om nuläget på er skola. Ni får även tips på kartläggningsmetoder. Kartläggningen syftar till att identifiera konkreta risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Resultatet från kartläggningen ska ligga till grund när ni planerar mål och åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Mål och åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

I det här steget är det dags att formulera konkreta och uppföljningsbara mål och åtgärder för er skolas plan. Det ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart.

Rutiner för akuta situationer

Under den här fliken ska ni beskriva hur skolan ska agera när någon i personalen får reda på att en elev upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Det handlar om att formulera rutiner för hur personalen ska agera och hur uppföljning och dokumentation ska gå till. Även här är det viktigt att ange vem eller vilka som har ansvar för vad som ska göras och dokumenteras.

Vår plan

Här fastställer ni er plan och hittar tidigare års planer. I det här steget kan ni också välja att plocka in extra information i er plan. Det kan handla om definitioner av diskrimineringsgrunder och andra begrepp. Ni kan även aktivera, radera eller skriva ut planen här.