Material

Lyssna
Bild på en flicka som springer i en gymnastiksal.

Här hittar ni material som getts ut av DO, BEO och Skolverket för att stödja skolor i deras arbete för likabehandling och mot trakasserier och annan kränkande behandling.

Publiceringsdatum: 2010-06-11

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Verktyget Planforskolan.se är inte uppdaterat enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

Mer information om förändringarna i lagen och hur verktyget påverkas