Diskrimineringsgrunder

Lyssna

De lagskyddade diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen är

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion och annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder.

Skolor är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering på alla grunder förutom könsidentitet eller könsuttryck och ålder. DO rekommenderar ändå att skolor arbetar förebyggande även när det gäller dessa grunder och att ta med dem i planen. Ett förebyggande arbete minskar risken för diskriminering och trakasserier.

Publiceringsdatum: 2010-02-01

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Verktyget Planforskolan.se är inte uppdaterat enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

Mer information om förändringarna i lagen och hur verktyget påverkas