Andra viktiga begrepp

Bild på en pojke i rullstol.

Här i vänsterspalten hittar du en förklaring på ord du kan stöta på i verktyget eller i det praktiska planarbetet.

Publiceringsdatum: 2010-10-21

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Verktyget Planforskolan.se är inte uppdaterat enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

Mer information om förändringarna i lagen och hur verktyget påverkas