Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Lyssna

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se


Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen. Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla.

De nya reglerna om aktiva åtgärder ställer exempelvis inte längre något krav på en årlig likabehandlingsplan. Dock ställer lagstiftningen krav på att utbildningsanordnaren ska dokumentera alla delar av arbetet löpande.

Frågor och svar om förändringarna i diskrimineringslagen på DO:s webbplats

Observera att verktyget planforskolan.se inte är uppdaterat enligt de nya bestämmelserna.

Planforskolan.se kommer att upphöra från och med 30 juni 2018

Du kan registrera dig som användare till och med den 30 juni 2017. Planforskolan.se – inklusive teknisk support – kommer att finnas tillgänglig till och med 30 juni 2018 för dig som har ett konto.

Det är alltså inte möjligt att registrera sig som ny användare från och med 1 juli 2017.

Eftersom bestämmelserna har ändrats och kravet på att ta fram en plan tagits bort kommer Planforskolan.se inte att uppdateras eller ersättas av ett liknande verktyg.

Kan jag fortfarande använda Planforskolan.se för att ta fram en plan mot kränkande behandling enligt kraven i skollagen?

Skollagens regler om kränkande behandling har inte förändrats. Om du redan har ett konto i Planforskolan.se eller registrerar dig som användare senast 30 juni 2017 kommer du att kunna arbeta i verktyget till och med 30 juni 2018.


Publiceringsdatum: 2009-11-11

Viktiga datum för Planforskolan.se

1 januari 2017: Planforskolan.se blir inaktuell med anledning av nya bestämmelser i diskrimineringslagen. 

30 juni 2017: 
Sista datum för att skapa nya användare i verktyget.

30 juni 2018: Planforskolan.se upphör och webbplatsen stängs ner.

Kontakta DO om du har frågor

Om ni har frågor gällande innehåll kan du höra av dig till Anna Ericsson och om ni har tekniska frågor om verktyget kan du vända dig till Josefin Sutherland eller Caroline Diab. Kontakta oss via DO:s växel:
08-120 20 700 eller e-post planforskolan@do.se