Välkommen till verktyget planforskolan.se

Förändringar i lagen påverkar möjligheten att använda Planforskolan.se

Den 1 januari 2017 ändras bestämmelserna i diskrimineringslagen. Observera att verktyget Planforskolan.se inte kommer att uppdateras enligt de nya bestämmelserna.

De nya reglerna om aktiva åtgärder ställer exempelvis inte längre något krav på en årlig likabehandlingsplan. Dock ställer lagstiftningen krav på att utbildningsanordnaren ska dokumentera alla delar av arbetet löpande.

Information om förändringarna i diskrimineringslagen på DO:s webbplats

DO kommer under 2017 att se över vilket stöd som myndigheten ska tillhandahålla när det gäller utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder.

Planforskola.se kommer att upphöra från och med 30 juni 2018

Du kan registrera dig som användare till och med den 30 juni 2017. Planforskolan.se – inklusive teknisk support – kommer att finnas tillgänglig till och med 30 juni 2018 för dig som har ett konto.
Det är alltså inte möjligt att registrera sig som ny användare från och med 1 juli 2017.

Kan jag fortfarande använda Planforskolan.se för att ta fram en plan mot kränkande behandling enligt kraven i skollagen?

Skollagens regler om kränkande behandling har inte förändrats. Om du redan har ett konto i Planforskolan.se eller registrerar dig som användare senast 30 juni 2017 kommer du att kunna arbeta i verktyget till och med 30 juni 2018.

Viktiga datum för Planforskolan

1 januari 2017: Planforskolan.se blir inaktuell med anledning av nya bestämmelser i diskrimineringslagen. 

30 juni 2017:
Sista datum för att skapa nya användare i verktyget.

30 juni 2018: Planforskolan.se upphör och webbplatsen stängs.

Frågor om Planforskola.se

Frågor om planens innehåll?
Fråga Ulrika Bertilsson på DO.
Telefon 08-120 20 700 

Tekniska frågor om verktyget?
Kontakta Josefin Sutherland. Telefon 08-120 20 700 eller 

e-post planforskolan@do.se