Planforskola.se kommer att upphöra

Efter den 20 september 2017 kan du inte registrera dig som ny användare. Däremot kommer Planforskolan.se – inklusive teknisk support – finnas tillgänglig till och med 30 juni 2018 för dig redan som har ett konto.

Nya bestämmelsrna om aktiva åtgärder påverkar

Den 1 januari 2017 började nya bestämmelser om skolan gälla i diskrimineringslagen. De nya reglerna ställer exempelvis inte längre något krav på en årlig likabehandlingsplan. Dock ställer lagstiftningen krav på att utbildningsanordnaren ska dokumentera alla delar av arbetet löpande.

Information om förändringarna i diskrimineringslagen på DO:s webbplats

Skolagens regler oförändrade
Skollagens regler om kränkande behandling har inte förändrats. Om du redan har ett konto i Planforskolan.se kommer du att kunna arbeta i verktyget till och med 30 juni 2018.

Viktiga datum för Planforskolan

1 januari 2017: Planforskolan.se blir inaktuell med anledning av nya bestämmelser i diskrimineringslagen. 

30 juni 2017:
Sista datum för att skapa nya användare i verktyget.

30 juni 2018: Planforskolan.se upphör och webbplatsen stängs.

Frågor om Planforskola.se

Frågor om planens innehåll?
Fråga Ulrika Bertilsson på DO.
Telefon 08-120 20 700 

Tekniska frågor om verktyget?
Kontakta Sofia Palm Telefon 08-120 20 700 eller 

e-post planforskolan@do.se