Villkor för Plan på nätet

Personuppgifter

För att kunna använda de tjänster som finns i verktyget planforskolan.se behöver vi spara dina personuppgifter. Det sker när du registrerar dig som användare. När du gör det ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Hanteringen av personuppgifter regleras av Personuppgiftslagen, (PUL). De personuppgifter som du lämnar oss lagras säkert och är enbart tillgängliga för personer som är behöriga. Behöriga är de hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) som behöver ha tillgång till uppgifterna för att DO ska kunna följa hur många som använder verktyget och kunna nå er med relaterad information (samt det webbhotell som verktyget ligger på). Vi använder enbart dina personuppgifter i de sammanhang som du lämnat ditt samtycke till.

Du lämnar samtycke till följande:

När du registrerar dig som användare får DO tillgång till kontaktuppgifter för din skola, vem som är användare och vem som är ansvarig för planen. Dessa uppgifer kommer att användas till att:

  • Hantera statistik, till exempel om hur många som använder sig av verktyget.
  • Skicka riktad information om webbverktyget till de verksamheter som har ett konto.
  • Skicka inbjudningar till utbildningar (i DO:s regi) och information om material som handlar om hur skolor och förskolor kan arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering.

Användning av tjänsterna

När du registrerar dig som användare och kryssar i rutan: "Jag har läst och godkänner villkoren" får du tillgång till webbverktyget.

Samtidigt förbinder du dig att följa de lagar som gäller för elektronisk hantering av de uppgifter du registrerar (till exempel lag om offentligeht och sekretess, OSL 21:7 § och personuppgiftslagen PUL 10–13 §§).

DO kommer inte att ha  tillgång till de uppgifter i verktyget som handlar om din skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uppgifterna lagras på en fristående webbserver där bara ni på skolan har tillgång till dem (samt det webbhotell som verktyget ligger på).

Äganderätt och tillgång till information

DO har utvecklat webbverktyget och innehar upphovsrätten. De planer som registreras i verktyget är användarens egendom. Det är endast den som är registrerad användare som har tillgång till informationen samt det webbhotell som verktyget ligger på. Webbhotellet kommer bara att gå in på användarens konto om det kommer en supportförfrågan från användaren. Det kan till exempel handla om att användaren råkat radera sitt konto eller andra tekniska problem. 

Skolor och förskolor omfattas av lagar som reglerar offentlighet och sekretess. Tredje man som vill ta del av en plan ska vända sig till användaren (skolan eller förskolan).

Sparat och arkiverat material

För sparat och arkiverat material gäller samma regler som ovan.

Avsluta konto

Du kan avsluta ett konto när du vill. För att göra det skickar du ett mejl till planforskolan@do.se.

När du avslutar ett konto raderas allt material som du sparat eller arkiverat i utvecklingsverktyget. Du måste därför, om du vill ha tillgång till materialet efter att kontot avslutats, göra egna kopior.

Cookies - Kakor

Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 2003, säger att du som besökare ska få information om en webbplats cookies och vad dessa används till.

I webbverktyget - Plan mot diskriminering och kränkande behandling - begränsar vi användningen av kakor i möjligaste mån. Ibland är det dock nödvändigt för oss att använda så kallade sessionskakor. De är små filer som temporärt sparas i din dator under ditt besök hos oss och som innehåller ett unikt ID-nummer för dig. Sessionskakan försvinner sedan automatiskt en kort stund efter att du loggat ur verktyget och lämnat webbplatsen.