Välkommen till verktyget planforskolan.se

Här kan ni få hjälp med att ta fram er skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Verktyget utgår från att ni för samman de två planerna till en.

Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling på er skola. Men detta verktyg vänder sig främst till dig som är skolledare eller förskolechef eller på annat sätt ansvarar för att din skola eller förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Verktyget guidar er steg för steg genom planens olika delar. Längs vägen får ni dessutom en rad olika praktiska tips och råd samt även hänvisningar till lagar och riktlinjer.

Verktyget är gratis att använda och har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket.

Nyfiken på hur verktyget är uppbyggt? I pdf:erna nedan kan du få en överblick. Var uppmärksam på att utseendet skiljer sig något från det riktiga webbverktyget. (Fyll inte i uppgifter i pdf:erna eftersom de inte kan sparas.) Det går bara att klicka på huvudmenyn till de olika stegen. Undermenyerna är inte klickbara i dessa överblickar.

Överblick av hur planen för skolan är uppbyggd (pdf)

Överblick av hur planen för förskolan är uppbyggd (pdf)

Du kan även läsa mer om hur verktyget är uppbyggt under länken Om verktyget.

Vill ni sätta igång direkt? Börja med att registrera er och skapa ett konto under Registrera konto under Login och registrering.

Kontakt

Om du har frågor gällande innehåll kan du höra av dig till Lena Sievers på DO. Om du har tekniska frågor om verktyget kan du vända dig till Marienette Collin eller Josefin Sutherland. Telefon 08-120 20 700 eller
e-post planforskolan@do.se  

Nyheter i diskrimineringslagen

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder. Dessutom ersätts dagens krav på planer med ett allmänt skriftligt krav på dokumentation av alla delar av arbetet.

Tipsa andra

Planforskolan.se är ett verktyg som stödjer ert systematiska likabehandlingsarbete. Tipsa gärna andra om ni tycker att det är ett bra verktyg eller verkar intressant.