Verktyget planforskolan.se stängdes ner den 2 juli 2018. Verktyget var inte längre aktuellt på grund av förändringar i diskrimineringslagen som bland annat innebär att kravet likabehandlingsplan är borttaget. Skolor och förskolor ska istället genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp) och ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier. >> Mer information om förskolans och skolans aktiva åtgärder